Thursday, 7 June 2012

PERKARA PAHIT

Jike perkare pahit telah pun berlaku dan ada ditunjukkan oleh sesuatu pola, redhakanlah, lepaskan dan maafkan konflik yang telah berlaku di antara anda dan pasangan kerana anda berdua tidak tahu potensi negatif itu sebelum ini. Mulai sekarang, jadilah positif dengan hidup yang baru serta perbetulkan komponen-komponen alam anda dan lakukan aktiviti menambah keceriaan dan keserasian secara berterusan.

No comments: