Monday, 17 October 2011

imej...

imej diri yang teguh dan positif ialah persediaan yang
mungkinterbaik untuk mencapai kejayaan

kejayaan atau kegagalan dalam perniagaan lebih
disebabkan sikap mental berbanding dengan kejayaan mental

No comments: